DJURET KAN VERKA DUMT – MEN TRIUMFERAR På SERENGETI

© Tillhandahålls av Omni De ser lustiga ut, uppträder gåtfullt och ger ett hopplöst enfaldigt intryck, men i millennier har arten mot alla odds lyckats överleva Serengetislättens alla faror. Det konstaterar National Geographic som i ett långt reportage skildrar gnuhordernas vandringar och överlevnadsstrategier i den vidsträckta nationalparken.Om en gnu kommer bort från horden ...

Source: