ELHYBRIDFLYGPLAN FöR 19 PASSAGERARE TAS FRAM I SVERIGE

Bilindustrin har sedan decennier använt batterier och elmotorer för att minska utsläppen. Är det dags för flyget nu? Svenska forskare är med och tar fram ett designkoncept. © Heccarus Framtidens flyg är en berättelse med flera olika spår. Ett av dem är eldrivna vertikalstartande mindre farkoster för taxibruk (VTOL-farkoster). Ett annat är helelektriska konventionellt utform...

Source: