FREDRIK STRäNG HAR BESTIGIT VäRLDENS HöGSTA TOPPAR – TROTS HöJDRäDSLAN

Ända sedan barndomen i småstaden Laxå har Fredrik Sträng varit oerhört höjdrädd. Det har inte hindrat honom från att bestiga några av de högsta topparna i världen. Han har deltagit i expeditioner till 13 berg, som sträcker sig mer än 8000 meter över havsytan. Fredriks erfarenheter av höga berg har gett honom kunskap både om överlevnad och om hur beslutsprocesser fungerar. Ha...

Source: